Trợ giúp công nghệ

SINH VIÊN- Bạn có cần hỗ trợ công nghệ không?

 Vui lòng thông báo cho giáo viên STAR của bạn để có thể tạo một vé 2847 cho vấn đề của bạn. Đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất để các vấn đề được giải quyết. Cảm ơn bạn.

Ông Steven Jones, M.Ed., Điều phối viên Công nghệ Giảng dạy
Trường Công lập Arlington | Trường trung học cơ sở Swanson