Lớp 7th

Quản trị viên lớp 7 - Holly Vesilind - holly.vesilind@apsva.us

Cố vấn lớp 7 - Laura Goodwyn - laura.goodwyn@apsva.us,

Melissa Lara-Ortiz - melissalaraortiz@apsva.us

 

Orcas

Khoa học - Katie Williams - katie.williams@apsva.us

Dân trí - Carolyn Sharpe - carolyn.sharpe@apsva.us

Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh - Rachel Affleck - rachel.affleck@apsva.us

Nguồn / Toán - Kolleena Perry - kolleena.perry@apsva.us

 

Lợn biển

Khoa học - Daniel Bernhardt - daniel.bernhardt@apsva.us

Công dân - Catherine McMahon - catherine.mcmahon@apsva.us

Ngữ văn Anh - Suzanne Richardson - suzanne.richardson@apsva.us

Tài nguyên / Công dân - Thomas Gill - thomas.gill@apsva.us

 

Kỳ lân biển

Khoa học - Margaret Egan - margaret.egan@apsva.us

Giáo dục công dân - Jesse Homburg - jesse.homburg@apsva.us

Nghệ thuật Ngôn ngữ Anh - Rachael Behrens - rachael.behrens@apsva.us

Tài nguyên / Công dân - Mary Martin - mary.martin@apsva.us

 

Toán học

Tiền đại số / Đại số - Kathleen Campbell - kathleen.campbell@apsva.us

Dự bị Đại số / Toán 7 - Magda Knap-Tefera - magda.tefera@apsva.us

Dự bị Đại số / Toán 7 - Joshua Bruno - joshua.bruno@apsva.us