Yêu cầu bản ghi

Yêu cầu bản ghi

Yêu cầu bảng điểm này dành cho những sinh viên đang theo học tại Swanson. Nếu bạn là học sinh trước đây và bạn hiện đang học Trung học với Trường Công lập Arlington, vui lòng yêu cầu bảng điểm của bạn với Trường Trung học của bạn. Mỗi học sinh đều có một bản sao học bạ trung học cơ sở của mình trong hồ sơ tích lũy tại trường học tại nhà của họ.

Để yêu cầu bảng điểm, gửi email rianne.connelly@apsva.us

Nếu bạn là cựu học sinh của Trường Công lập Arlington hoặc trên 18 tuổi và đang yêu cầu học bạ hoặc bảng điểm, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ sinh viên tại Thông tin về Bảng điểm và Hồ sơ - Trường Công lập Arlington (apsva.us)