Hỗ trợ ParentVUE

Hỗ trợ ParentVUE

Vui lòng nhấp vào liên kết dưới đây để điền vào biểu mẫu để được hỗ trợ cho các trường hợp sau:

  • Tài khoản của tôi đã được kích hoạt nhưng tôi quên mật khẩu của mình
  • Tôi chỉ có thể nhìn thấy một học sinh, và không phải anh chị em của họ
  • Tôi cần mã kích hoạt
  • Tôi không có tài khoản và cần tạo một tài khoản

Vui lòng đợi 24-48 giờ để nhân viên trả lời

Liên kết yêu cầu hỗ trợ ParentVUE: https://forms.gle/c7pMnuGbSg5P34K67