Thông tin Đăng ký và Dịch vụ Sinh viên

thông tin đăng kí 

Đăng ký cho tất cả các Trường Công lập Arlington hiện có sẵn trực tuyến. Tất cả các tòa nhà của trường APS đều đóng cửa do đại dịch COVID-19. Nếu bạn không có quyền truy cập internet hoặc tiếng Anh là ngôn ngữ thứ hai, bạn có thể thiết lập một cuộc hẹn với Nhà đăng ký của chúng tôi, Karla McGhee, để lên lịch một cuộc hẹn với sự hỗ trợ về đăng ký.

Giờ đăng ký:

Thứ Ba và thứ Năm, 7 giờ sáng - 3 giờ 30 chiều Chỉ hẹn do trường đóng cửa

Danh sách kiểm tra đăng ký:

Danh sách kiểm tra đăng ký tiếng Anh

Danh sách kiểm tra đăng ký tiếng Tây Ban Nha

Thông tin đăng ký:

Karla McGhee

Karla.mcghee@apsva.us

703.228.5508