Thông tin Đăng ký và Dịch vụ Sinh viên

ĐĂNG KÝ MÙA HÈ

Giờ hành chính đăng ký là Thứ Hai-Thứ Sáu, 8 giờ sáng - 2 giờ chiều Chỉ cuộc hẹn

Chúng tôi sẽ không có mặt tại văn phòng từ ngày 1 đến ngày 5 tháng XNUMX

Trường Công lập Arlington hiện có đăng ký trực tuyến và trực tiếp. Để đăng ký trực tuyến, vui lòng truy cập www.apsva.us/registering-your-child/online-registration/

Để thiết lập một cuộc hẹn đăng ký trực tiếp, vui lòng gửi email cho Rianne Connelly (rianne.connelly@apsva.us) hoặc gọi 703.228.5508