Chúng tôi đánh giá cao thuyền trưởng của chúng tôi!