Nhà giáo của năm ở Swanson - Ông Campbell!

Nhà giáo của năm ở Swanson - Ông Campbell!KEN CAMPBELL

GIÁO VIÊN NĂM 2019 CỦA SWANSON

     Ông Campbell đã được chọn là Giáo viên của năm 2019 của Swanson. Thầy Campbell dạy môn Địa lý Thế giới Lớp 8 và là Trưởng nhóm Schooners. Ông đã làm việc cho Trường Công lập Arlington trong 11 năm. Cộng tác với nhóm Địa lý Thế giới lớp 8, thầy Campbell sử dụng các bài học lật ngược, học theo dự án, học hợp tác, các bài học kỹ thuật số theo nhịp độ tự động, mô phỏng, chia lớp và hầu hết mọi thứ ở giữa để làm phong phú thêm các lớp học của mình và khiến học sinh hào hứng với học tập. Ông Campbell cảm thấy rằng, “Địa lý thế giới đứng ở ngã tư duy nhất của khoa học, tiếng Anh và lịch sử, và đóng vai trò như một lời giới thiệu về vô số lĩnh vực nghiên cứu khác mà nhiều sinh viên sẽ không được giới thiệu cho đến khi học đại học. Lớp học của tôi thực sự hoạt động như một nơi để khám phá và thảo luận về những vấn đề đã và sẽ tiếp tục tác động đến học sinh trong suốt cuộc đời của họ, để sửa chữa những quan niệm sai lầm về thế giới, để nhìn chúng tôi và những người khác từ những quan điểm khác nhau và khuyến khích lòng khoan dung, cởi mở và hợp tác . ”

Xin chúc mừng ông Campbell đã hoàn thành tốt công việc!