Lập kế hoạch thông tin trình bày đêm

Nếu bạn không thể tham dự Đêm thông tin về lịch trình của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn có một tài liệu tham khảo hữu ích về các bài thuyết trình, hãy xem các liên kết bên dưới:

 

Lớp 6th

Tăng Lớp 6 Thuyết Trình

Lớp 7th

Tăng Lớp 7 Thuyết Trình

Bài thuyết trình của lớp 7 đang lên - Tiếng Tây Ban Nha

Lớp 8th

Tăng Lớp 8 Thuyết Trình

Bài thuyết trình của lớp 8 đang lên - Tiếng Tây Ban Nha