Làm thế nào để vẽ

Bộ môn Nghệ thuật bắt đầu năm nay với “Cách vẽ” bằng cách sử dụng nhiều loại bút chì than chì, tẩy và pha trộn các gốc cây. Dưới đây là một ví dụ nhỏ về những gì Học sinh lớp 7 và 8 đã tạo ra: