Bộ Charlie Và Nhà Máy Sô Cô La

Các sinh viên Nghệ thuật Thị giác đã vẽ các bộ phim cho Charlie's Drama và The Chocolate Factory! Vở kịch sẽ diễn ra vào cuối tuần này - Thứ Bảy lúc 2 giờ chiều hoặc 7 giờ tối và Chủ nhật lúc 2 giờ chiều.