Uncategorized

Giáo viên Thứ ba - Ngài Swanson!

        Gặp gỡ ông Swanson Ông Swanson đang học năm thứ 4 tại APS với tư cách là giáo viên khoa học vật lý. Ông Swanson lần đầu tiên bắt đầu quan tâm đến công việc giảng dạy khi đang học lớp 6 sau khi được đề nghị làm gia sư đồng môn. Về trải nghiệm mà anh ấy nói, “Tôi cảm thấy hài lòng về sự khác biệt mà tôi […]

Thứ ba của thầy!

Gặp Cô Buckles Cô Buckles đang bắt đầu năm đầu tiên giảng dạy với tư cách là giáo viên dạy môn xã hội lớp 1 tại trường Trung học cơ sở Swanson. Cô Buckles là một Công tước kép đã hoàn thành cả khóa học sau đại học và đại học tại Đại học James Madison. Cô ấy có bằng Cử nhân Lịch sử và cô ấy đã nhận bằng Thạc sĩ […]

Xin chào thế giới!

Chào mừng đến với Mạng đa trang APS. Đây là bài viết đầu tiên của bạn. Chỉnh sửa hoặc xóa nó đi, sau đó bắt đầu viết!