Tháng: Tháng Hai 2023

Lập kế hoạch thông tin trình bày đêm

Nếu bạn không thể tham dự Đêm thông tin về lịch trình của chúng tôi hoặc nếu bạn muốn tham khảo hữu ích về các bài thuyết trình, hãy xem các liên kết bên dưới: Bài thuyết trình của lớp 6 Tăng lớp 6 Bài thuyết trình lớp 7 Tăng lớp 7 Bài thuyết trình lớp 7 tăng - Lớp 8 lớp 8 tiếng Tây Ban Nha Bài thuyết trình Tăng lớp 8 Bài thuyết trình – […]