Tháng: Tháng Hai 2021

Giáo viên Thứ ba - Gặp gỡ ông Perrot!

Gặp ông Perrot! Trước khi gia nhập APS, ông Perrot đã dạy tiếng Latinh tại các Trường Công lập Quận Loudoun. Khi một vị trí dạy cả tiếng Pháp và tiếng Latinh được mở tại Swanson cách đây XNUMX năm, anh đã chớp lấy cơ hội. Đây là một cuộc trở về quê hương, đầu tiên là vì anh ấy đã sống nhiều năm ở Pháp và có […]