Tháng: Tháng Mười Hai 2020

Giáo viên Thứ Ba - Gặp gỡ Cô Partridge!

Gặp Cô Partridge Cô Partridge là một huấn luyện viên toán và giáo viên toán 22 năm với APS. Cô ấy đã ở Swanson trong suốt sự nghiệp của mình với APS. Cô mô tả kinh nghiệm 22 năm của mình như sau, “Mặc dù mô tả công việc chung của một giáo viên vẫn giữ nguyên, nhưng đã có nhiều thay đổi trong những năm qua. Sự thay đổi lớn nhất […]

Giáo viên Thứ ba - Gặp gỡ ông Berman!

Gặp ông Berman Ông Berman, một cựu chiến binh sáu năm của APS. Anh ấy đóng vai trò là Điều phối viên Công bằng và Xuất sắc và là một Giáo viên Giáo dục Đặc biệt. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với APS với tư cách là một giáo viên sinh viên tại Swanson. Trong thời gian học đại học, ông Berman đã làm việc tại URJ Youth Camp Harlam. Đó là khi làm việc ở đó, lần đầu tiên anh ấy trở thành […]