Tháng: September 2020

Giáo viên Thứ Ba - Ông Demarino

Gặp gỡ ông DeMarino Ông DeMarino giảng dạy môn Giáo dục Công nghệ và đã gắn bó với APS được 19 năm. Trong thời gian làm việc với APS, ông DeMarino cũng đã từng là giáo viên dạy nhiếp ảnh, cố vấn kỷ yếu và nhà sản xuất thông báo buổi sáng. “Sở thích của tôi về trẻ em và giáo dục đến từ việc lớn lên ở một thị trấn nhỏ, nơi mọi người chăm sóc lẫn nhau. […]