Tháng: Tháng 6 2020

Thông tin lên lớp 8

Vì chúng tôi không thể tham gia cùng nhau cho buổi lễ truyền thống của mình, chúng tôi hy vọng bạn sẽ thưởng thức video quảng cáo được quay trước vào 17 giờ sáng ngày 11 tháng XNUMX. Một tin nhắn SchoolTalk sắp có với liên kết YouTube tới các gia đình. Ngoài ra, một liên kết Vimeo sẽ được cung cấp cho phép các gia đình tải video xuống làm kỷ niệm. Đến […]