Tháng: May 2020

Căng thẳng ít hơn, Cười nhiều hơn trong tuần!

Tuần tới là tuần bớt căng thẳng, cười nhiều hơn! Chúng tôi biết khoảng thời gian xa trường này đã khiến nhiều người trong chúng tôi căng thẳng. Kiểm tra các hoạt động này để giảm căng thẳng, cười nhiều hơn trong tuần! Tweet @SwansonAdmirals cách bạn luôn năng động, đầu óc và sáng tạo! Muốn có nhiều hoạt động hơn? Kiểm tra các trang Canvas của bộ phận tư vấn về học tập tình cảm - xã hội […]