Tháng: Tháng 3 2020

Giáo viên Thứ Ba - Gặp gỡ ông Bane

Gặp Thầy Bane Thầy Bane là Giáo viên Lịch sử, Giáo dục Công dân và Kinh tế Hoa Kỳ Lớp 6, đã làm việc với APS được bốn năm. Trước khi đến APS, ông Bane đã giảng dạy tại các Trường Quận Volusia ở Florida trong 23 năm. Hai giáo viên của ông Bane khiến ông quan tâm đến giáo dục. “Giáo viên lịch sử lớp 8 của tôi đã cho […]

Giáo viên Thứ Ba - Gặp gỡ cô Seliskar!

Gặp Cô Seliskar Cô Seliskar dạy môn khoa học lớp 8 và đã gắn bó với APS được 28 năm. Khi theo học tại trường trung học Wakefield, cô Seliskar đã gặp Barbara Whittier, giáo viên khoa học và người cố vấn vĩ đại nhất của cô. Khi nói về cô Whittier, cô Seliskar nói: “Sự tận tụy mà cô đã có để giúp đỡ học sinh của mình là một hình mẫu mà tôi vẫn luôn phấn đấu […]