Tháng: September 2019

Thứ ba của thầy!

Gặp Cô Buckles Cô Buckles đang bắt đầu năm đầu tiên giảng dạy với tư cách là giáo viên dạy môn xã hội lớp 1 tại trường Trung học cơ sở Swanson. Cô Buckles là một Công tước kép đã hoàn thành cả khóa học sau đại học và đại học tại Đại học James Madison. Cô ấy có bằng Cử nhân Lịch sử và cô ấy đã nhận bằng Thạc sĩ […]