Tình nguyện viên và quan hệ đối tác

Swanson luôn tìm kiếm sự trợ giúp từ các thành viên cộng đồng của chúng tôi và các doanh nghiệp địa phương! Nếu bạn muốn Tình nguyện hoặc Hợp tác với Swanson, hãy xem thông tin bên dưới, theo dõi chúng tôi trên Twitter @Admirals_PVL hoặc liên hệ với Octavia Harris tại octavia.harris@apsva.us

Trang web Tình nguyện và Đối tác

Quy trình tình nguyện viên của Swanson

Đơn tình nguyện - Tiếng Anh

Đơn tình nguyện - tiếng Tây Ban Nha