Giờ mở cửa của Hội đồng trường

Do đại dịch COVID-19, Giờ làm việc trực tiếp mở đã bị hủy bỏ. Tuy nhiên, Hội đồng quản trị sẽ tổ chức Giờ mở cửa ảo. Ban Giám hiệu hoan nghênh và khuyến khích phụ huynh và các thành viên trong cộng đồng chia sẻ quan điểm của họ. Lịch trình Giờ mở cửa được đăng tại https://www.apsva.us/contact-the-school-board/open-office-hours/.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ đăng ký, xin vui lòng liên hệ với Văn phòng Hội đồng trường tại 703-228-6015 hoặc trường.board@apsva.us.

Thêm sự kiện này vào Lịch Google Thêm sự kiện này vào iCal xuất khẩu

Chi tiết

Bắt đầu:

Kết thúc: