Chào mừng đến với EL!

 

Chúng tôi cam kết giúp học sinh học tập và tiến bộ thông qua Chương trình EL khi chúng tôi chuẩn bị cho các em vào trung học và cao hơn nữa. Là nhóm EL, chúng tôi ở đây không chỉ để hỗ trợ học sinh mà còn hỗ trợ gia đình của chúng tôi. Làm việc cùng nhau, chúng ta có thể đạt được những điều tuyệt vời!

Cảm ơn bạn và chúc bạn một năm tuyệt vời!
Trân trọng,
Nhóm EL