Khoa học Xã hội

Swanson_anchorSứ mệnh

Chương trình Nghiên cứu Xã hội APS nhằm thu hút học sinh tham gia vào nền giáo dục thế kỷ 21 thông qua những trải nghiệm có ý nghĩa và đầy thử thách sẽ cho phép học sinh hiểu được sự liên quan của lịch sử và khoa học xã hội trong xã hội toàn cầu của chúng ta.

Mục tiêu

Tất cả học sinh APS sẽ có kiến ​​thức và kỹ năng nghiên cứu xã hội để trở thành những công dân có hiểu biết, có trách nhiệm và lý trí của một xã hội dân chủ và một thế giới phụ thuộc lẫn nhau. https://www.apsva.us/social-studies/

Giáo viên chính về Nghiên cứu Xã hội Swanson: Ông Scott Bane    Scott.Bane@apsva.us