Dàn nhạc Swanson

Thông điệp quan trọng từ Maestro Hartman

Tôi rất vui khi được chỉ huy dàn nhạc Swanson String năm thứ mười sáu của mình, và tôi rất mong được hợp tác với các sinh viên, cũng như với các bạn, để củng cố và mở rộng chương trình hơn nữa.

Lịch của Dàn nhạc Swanson sẽ được đăng trước khi bắt đầu năm học. Vui lòng ghi ngày biểu diễn và lễ hội vào lịch gia đình của bạn và cho tôi biết về bất kỳ vấn đề hoặc xung đột nào. Tôi sẽ cập nhật cho bạn về bất kỳ thay đổi hoặc bổ sung nào đối với lịch biểu diễn. Các sinh viên đã nhận được giáo trình và bạn cũng nên nhận được một bản sao. Vui lòng đảm bảo đặt trước cả ngày của Bài Đánh Giá Thứ Bảy của Học Khu, vì thời gian chỉ được thông báo ở giai đoạn rất muộn. Tôi sẽ thông báo cho bạn ngay khi có thời gian.

Bạn có thể đã tham gia Swanson Band và Orchestra Boosters. Nếu bạn chưa, tôi hy vọng rằng bạn sẽ làm được. Những nỗ lực của bạn thay mặt cho Ban Âm nhạc là rất quan trọng và chúng tôi cần sự giúp đỡ của mọi người.


Liên hệ:

Maestro Thomas Hartman: thomas.hartman@apsva.us