Điệp khúc

Chào mừng đến với Hợp xướng Swanson!Thông tin liên hệ: josephine.walker@apsva.us. Vui lòng liên hệ với Bà Walker nếu bạn quan tâm đến việc phục vụ trong Ủy ban Choral Parent. Những phụ huynh này hỗ trợ lập kế hoạch cho các hoạt động, đồng phục, và đảm bảo các tình nguyện viên phụ huynh. Nhóm này tách biệt với Band and Orchestra Music Boosters ”