Lịch của bộ phận âm nhạc Swanson

Xem nhanh lịch

Những lịch này hiển thị danh sách các ngày quan trọng.


Lịch Google

Nhấp vào liên kết “+ Lịch Google” ở dưới cùng bên phải để thêm lịch vào tài khoản Google của bạn.

Lịch nhạc cụ (Ban nhạc và Dàn nhạc) 2020/2021 CẬP NHẬT TBA

Lịch Google Instrumental được tách thành ba lịch riêng biệt. Theo mặc định, bạn sẽ thấy tất cả các ngày nhưng bạn có thể chọn lọc chế độ xem bằng cách nhấp vào mũi tên xuống ở góc trên cùng bên phải (bên cạnh tab "Chương trình").

  • Lịch chung của Nhạc cụ Swanson: Ngày có thể áp dụng cho tất cả các thành viên nhạc cụ bao gồm các buổi hòa nhạc, thời hạn, chuyến đi, thông tin về buổi thử giọng danh dự, v.v.
  • Ban nhạc Jazz Swanson: Ngày chỉ liên quan đến các thành viên của Đoàn nhạc Jazz bao gồm các cuộc họp thông tin, buổi diễn tập, biểu diễn, v.v.
  • Ban nhạc Swanson Pep: Ngày chỉ liên quan đến các thành viên ban nhạc pep bao gồm các cuộc họp thông tin, buổi diễn tập, biểu diễn, v.v.