Triết lý giáo dục 

Giáo dục thể chất và sức khỏe trường trung học cơ sở SwansonPhòng Giáo dục Thể chất và Sức khỏe của Trường Công lập Quận Arlington cam kết giáo dục học sinh trở thành những người học tập suốt đời về sức khỏe bằng cách tham gia vào các hoạt động phát triển các hành vi khuyến khích sức khỏe tốt, phát triển các kỹ năng xã hội phù hợp và thúc đẩy thể chất trong và ngoài môi trường giáo dục.

Giáo dục Thể chất Swanson Học sinh phải:

  • LOẠI
  • AN TOÀN
  • CÔNG BẰNG
  • CHỊU TRÁCH NHIỆM
  • TRÂN TRỌNG
  • CHUẨN BỊ
  • VÀ SN SÀNG ĐỂ CHO BẠN NỖ LỰC TỐT NHẤT!