William & Mary Saturday Enrichment Fall 2020

Kính gửi các bậc cha mẹ Swanson,

Thỉnh thoảng, một số bạn hỏi tôi thông tin về các chương trình dành cho trẻ năng khiếu của họ bên ngoài APS. Mặc dù Arlington không xác nhận bất kỳ chương trình bên ngoài nào, nhưng tôi có thể chuyển thông tin. Dưới đây là thông tin từ W & M. 

Trân trọng, Ms. Humann

Chương trình làm giàu thứ bảy có sẵn cho học sinh lớp 7-9 trong lĩnh vực Thống kê, Nghệ thuật, Thực vật học và Giải phẫu. William & Mary's SEP là một chương trình đầy thử thách về mặt học thuật với trọng tâm là học tập dựa trên yêu cầu cho học sinh. Chương trình này không nhằm bổ sung cho chương trình học thông thường; thay vào đó, nó thừa nhận tầm quan trọng của việc cho phép trẻ em có thể khám phá các lĩnh vực chuyên môn khác của khoa học, toán học, nhân văn và nghệ thuật.  Bấm để biết thêm thông tin.

WMSE

 

 

 

 

 

 

Bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến một trong hai chương trình có thể được chuyển đến điều phối viên chương trình của chúng tôi:  SEP@wm.edu hoặc 757-221 2166-

Katie Latimer

Điều phối viên chương trình

Chương trình Tăng cường Thứ Bảy & Mùa hè

Tập trung vào tương lai

Chương trình K-12