Cung cấp dịch vụ

Cung cấp dịch vụ

Biểu trưng dịch vụ được tặng

Học sinh có năng khiếu cần có cơ hội để suy nghĩ trừu tượng, làm việc ở nhiều mức độ và mức độ phức tạp khác nhau, và theo đuổi các nhiệm vụ một cách độc lập. APS nhận ra sự cần thiết phải tham gia, thử thách và thúc đẩy sự phát triển liên tục ở những học sinh có năng khiếu. Của chúng tôi Định nghĩa Hoạt động của Bộ phận APS về Năng khiếu nêu rõ “những người học năng khiếu yêu cầu một chương trình giảng dạy khác biệt hấp dẫn, phức tạp và khác biệt về chiều sâu, chiều rộng và tốc độ giảng dạy bởi những giáo viên hiểu được nhu cầu học tập và cảm xúc xã hội đa dạng của những người học này” (2017). Các Dịch vụ Năng khiếu của APS được thực hiện thông qua các hoạt động toàn trường và toàn quận, tuân thủ các mục tiêu của Hội đồng Nhà trường và Tiểu bang. Các dịch vụ tại trường học này được cung cấp theo những cách sau:

 • Mô hình tài nguyên hợp tác của APS Gifted Services, trong đó giáo viên đứng lớp làm việc với giáo viên hỗ trợ năng khiếu để phát triển và trình bày những trải nghiệm học tập khác biệt phù hợp cho học sinh năng khiếu trong lớp học giáo dục phổ thông.
 • Trong bối cảnh lớp học giáo dục phổ thông, các học sinh được xác định được phân nhóm theo nhóm (tối thiểu là 10) và thông qua nhiều nhóm linh hoạt khác nhau dựa trên dữ liệu liên tục.
 • Học sinh được xác định làm việc với các giáo viên được đào tạo cụ thể về nhu cầu giảng dạy và chương trình giảng dạy được viết cho học sinh năng khiếu.
 • Các chương trình giảng dạy cụ thể được phân biệt hoặc mở rộng với các khái niệm trong chương trình giáo dục phổ thông, và khi thích hợp, thông qua các cơ hội để tăng tốc và mở rộng.

Mô hình cụm năng khiếu

Sử dụng mô hình này, các học sinh được xác định là có năng khiếu sẽ được xếp vào các lớp học của Cụm Năng khiếu với các bạn cùng lứa tuổi trí tuệ. Theo Gentry (2018), “Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy thành tích được cải thiện ở các học sinh trong các chương trình phân nhóm theo cụm, đặc biệt là ở các học sinh có năng khiếu được tập trung trong các lớp học nơi mô hình được thực hiện một cách trung thực” (215-216). Với nghiên cứu này, mô hình Cụm năng khiếu cung cấp dịch vụ cho các học sinh đã được xác định bằng cách cho phép RTG “thúc đẩy” lớp học và cộng tác với giáo viên thông qua các CLT và các buổi lập kế hoạch cá nhân. Giáo viên đứng lớp, với sự hỗ trợ của RTG, là nhà cung cấp chính cho Dịch vụ Năng khiếu và cung cấp sự khác biệt cho các học sinh có năng khiếu trong chương trình giảng dạy.

Ưu điểm của mô hình này bao gồm:

 • Học sinh có các đồng nghiệp trí tuệ cần thiết cho sự phát triển học tập và xã hội cả ngày
 • Học sinh được tiếp cận nhiều hơn với chương trình giảng dạy và / hoặc chiến lược năng khiếu trong lớp học của họ
 • Các sinh viên chưa được xác định cũng cần thử thách sẽ có cơ hội thử các chương trình hoặc chiến lược nâng cao
 • RTG có thể giám sát các học sinh cần được đánh giá để đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu

Vai trò và trách nhiệm của RTG

 • Cộng tác và lập kế hoạch với giáo viên
 • Mở rộng và đào sâu việc học của sinh viên thông qua thảo luận cấp cao hơn, nội dung phong phú và kỳ vọng cao
 • Cung cấp tài nguyên bổ sung
 • Các bài học mẫu, đồng hướng dẫn hoặc hỗ trợ các bài học
 • Huấn luyện các phương pháp hay nhất về chiến lược giảng dạy (tức là Chiến lược tư duy phản biện K-12 của APS)
 •  Tạo điều kiện cho các câu lạc bộ sách và các dự án mở rộng
 • Thúc đẩy thực hành phân biệt trong toàn trường
 • Quản lý quá trình sàng lọc và đánh giá năng khiếu và tài năng
 • Tạo điều kiện thuận lợi cho cơ hội học tập chuyên môn cho giáo viên

Vai trò và Trách nhiệm của Giáo viên Lớp học

 • Cộng tác với RTG để cung cấp các chương trình giảng dạy khác biệt, các cơ hội mở rộng và các tài nguyên bổ sung về chương trình giảng dạy
 • Lập kế hoạch các bài học và bài học để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh đủ điều kiện nhận các dịch vụ năng khiếu
 • Điều phối nhu cầu giảng dạy của tất cả người học trong lớp học
 • Giữ liên lạc cởi mở với RTG về những học sinh có thể cần được kiểm tra các dịch vụ năng khiếu

Để biết thêm thông tin về kế hoạch đầy đủ về Dịch vụ Năng khiếu của Trường Công lập Arlington, vui lòng xem lại: https://www.apsva.us/gifted-services/ . Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi cụ thể nào hoặc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về sự khác biệt, phương pháp tư duy phát triển và các dịch vụ quà tặng tại SMS, vui lòng liên hệ với tôi.

Tài liệu tham khảo:

Trường Công lập Arlington. https://www.apsva.us/gifted-services/

Trường Công lập Arlington. (2017). Kế hoạch Địa phương cho Giáo dục Năng khiếu. https://www.apsva.us/gifted-services/2017-2022-gifted-services-local-plan/

Ban, K. (2020). Trường trung học cơ sở Williamsburg. https://williamsburg.apsva.us/gifted-services-williamsburg/

Gentry, M. (2018). Phân nhóm theo cụm. Trong CM Callahan & HL Herberg-Davis (Eds.), Các nguyên tắc cơ bản của giáo dục năng khiếu: xem xét nhiều khía cạnh     (Tái bản lần thứ 2, tr.213-223). New York, NY: Routledge.

Partington, K. (2019). Trường trung học cơ sở Dorothy Hamm. https://dorothyhamm.apsva.us/gifted-services/