Bánh xe Đô đốc (Lớp khám phá) Lớp 6

Bánh xe Đô đốcBánh xe Đô đốc (Lớp khám phá) Lớp 6: Trong lớp học này, sinh viên được giới thiệu về nghề diễn xuất thông qua các trò chơi sân khấu và xây dựng đội ngũ với trọng tâm là sự tự tin và đáng tin cậy. Học sinh được giới thiệu về “Hộp công cụ của Diễn viên” và “7 Công cụ Diễn xuất Cơ bản”. Học sinh sẽ học cách sử dụng những công cụ này và các kỹ thuật kịch sáng tạo khác để kích thích trí tưởng tượng, thông qua việc tạo ra các nhân vật và đóng vai.