Nghệ thuật lớp 6 (Bánh xe Đô đốc)

Học sinh sẽ có cơ hội vẽ, vẽ và điêu khắc. Học sinh sẽ vẽ bằng bút chì, bút lông, bút chì màu và phấn màu dầu. Học sinh làm việc bằng đất sét. Học sinh sẽ học các kỹ thuật bao gồm Phối cảnh tuyến tính, Từ ướt thành Ướt, Xây dựng bằng tay và Phối cảnh khí quyển.