Phòng trưng bày nghệ thuật 2016-17

Các học sinh tại Trường Trung học Cơ sở Swanson khám phá nhiều loại tài liệu và tạo ra các tác phẩm nghệ thuật đoạt giải!