Bộ phận nghệ thuật

MaaruHJuliet GG JanaS-P

Chào mừng đến với Khoa Nghệ thuật Thị giác của Trường Trung học Swanson!

Khoa Nghệ thuật Thị giác cung cấp một môi trường học tập hấp dẫn, nơi tất cả học sinh có thể khám phá và phát triển như một nghệ sĩ. Học sinh phát triển các kỹ năng kỹ thuật và khái niệm trong khi tính sáng tạo và sự khéo léo được chú trọng. Học sinh sản xuất các tác phẩm nghệ thuật cá nhân, có ý nghĩa giành được giải thưởng và xây dựng sự tự tin. Sự khác biệt hóa là trọng tâm của Khoa Nghệ thuật bằng cách cung cấp phương pháp học tập cá nhân hóa dựa trên sự quan tâm, khả năng và sự sẵn sàng của học sinh.

Khoa Nghệ thuật Thị giác:

Cô Cecily Corcoran - cecily.corcoran@apsva.us

Cô Corcoran hiện đang dạy Học kỳ 7 và 8 và Nghệ thuật khám phá lớp 6. Cô Corcoran được chứng nhận về Nghệ thuật và Năng khiếu và Tài năng K-12.