Bộ phận nghệ thuật

MaaruHJuliet GG JanaS-P

Chào mừng đến với Khoa Nghệ thuật Thị giác của Trường Trung học Swanson!

Khoa Nghệ thuật Thị giác cung cấp một môi trường học tập hấp dẫn, nơi tất cả học sinh có thể khám phá và phát triển như những nghệ sĩ. Học sinh phát triển kỹ năng kỹ thuật và khái niệm của họ trong khi sự sáng tạo và sự khéo léo được nhấn mạnh. Học sinh tạo ra các tác phẩm nghệ thuật cá nhân, có ý nghĩa. Sự khác biệt là trọng tâm của Khoa Nghệ thuật bằng cách cung cấp phương pháp học tập được cá nhân hóa dựa trên sở thích, khả năng và sự sẵn sàng của học sinh.

Bà Maria Cuzzocrea Burke – maria.burke@apsva.us

 Cô Burke hiện đang dạy Học kỳ lớp 7 và lớp 8 và Nghệ thuật thị giác khám phá lớp 6.

Bà Burke có bằng MAT về Giáo dục Nghệ thuật và được chứng nhận GT.