TJHSST

Thomas Jefferson High School for Science and Technology

Thomas Jefferson School for Science and Technology là một trường trong khu vực của Thống đốc cung cấp một chương trình dự bị đại học toàn diện nhấn mạnh vào khoa học, toán học và công nghệ. Học sinh của Quận Arlington ghi danh vào lớp tám có thể nộp đơn, và nếu được chọn, sẽ được miễn học phí TJHSST. Học sinh phải học môn Toán Đại số I trở lên ở lớp 8 mới được đăng ký. Việc lựa chọn có tính cạnh tranh cao dựa trên kết quả ứng dụng của bạn.

Yêu cầu đủ điều kiện

  • Đăng ký tuyển sinh lớp 8 vào lớp 9
  • Đại số I, Tăng cường trở lên ở Lớp 8
  • Điểm trung bình 3.5 ở các lớp chính (và ngôn ngữ) cho lớp 7.

Các ngày quan trọng cho Vòng nộp đơn mùa đông 2020 - 2021