Cố vấn

Cố vấn của Trường và Sức khỏe Tâm thần của Học sinh

Cố vấn học đường nhận ra và đáp ứng nhu cầu về sức khỏe tâm thần và các dịch vụ phòng ngừa hành vi, can thiệp sớm và khủng hoảng nhằm thúc đẩy sự phát triển và sức khỏe tâm lý xã hội cho tất cả học sinh. Cố vấn học đường được chuẩn bị để giải quyết các rào cản và đánh giá các cách để tối đa hóa thành công của học sinh trong trường học, cộng đồng và cấu trúc gia đình của các em bằng cách đưa ra các phương pháp giáo dục, phòng ngừa, khủng hoảng và can thiệp ngắn hạn cho đến khi học sinh được kết nối với các nguồn lực sẵn có của cộng đồng. (ASCA, 2015)

Nhân sự Dịch vụ Tư vấn 2019-2020

Nằm ở tầng 111 trong Phòng XNUMX

Giờ hành chính: 7:30 sáng - 4:00 chiều

Nhân viên hỗ trợ:

Karla McGhee
Đăng ký
703.228.5508
Karla.McGhee@apsva.us
Bethany Solano
Trợ lý Hành chính Giáo dục Đặc biệt
703.228.5502
bethany.solano@apsva.us
Dilcia Hernandez
Liên lạc gia đình song ngữ
703-969-2103
Dilcia.Hernandez@apsva.us
 

Những gì khác hỗ trợ có sẵn trong văn phòng của chúng tôi?

  • Sharen Humann, Giáo viên Tài nguyên cho Năng khiếu - 703.228.5529
  • Đá Melissa, Chuyên gia trị liệu bằng giọng nói - 703.228.2349
  • Liska Friedman, Nhân viên xã hội - 703.228.2345
  • Jen Phillipp, Nhà tâm lý học - 703.228.2346
  • Siobhan Bowler, Cố vấn lạm dụng chất 703-228-6361 hoặc 703-228-5518