Góc cao đẳng & nghề nghiệp

Tài nguyên Cao đẳng & Nghề nghiệp

Tài nguyên APS:

 • APS College & Career Corner
 • Naviance
  • Tất cả học sinh APS đều có quyền truy cập vào Naviance. Tìm thêm thông tin đây.
   • Tên người dùng: ID sinh viên
   • Mật khẩu: Ngày sinh của bạn (MMDDYY)
  • Phụ huynh có thể tạo tài khoản Naviance của riêng mình bằng Mã Đăng ký dành cho Phụ huynh. Nếu bạn cần Mã Đăng ký dành cho Phụ huynh, vui lòng liên hệ với cố vấn của học sinh.

Tài nguyên trực tuyến bổ sung

Bigfuture.collegeboard.org - Tìm kiếm và thông tin nghề nghiệp của The College Board

Educationplanner.org - Đánh giá, lập kế hoạch nghề nghiệp, tìm kiếm cụm và nghề nghiệp

Mynextmove.org - Kiểm kê lãi suất & tìm kiếm nghề nghiệp của Sở Lao động

Miproximopaso.org - Tìm kiếm nghề nghiệp và thông tin bằng tiếng Tây Ban Nha