Kỳ vọng Chương trình Thể thao

Các Trường Công Lập Arlington Kỳ vọng về Chương trình Liên thông Trung cấp

Để đủ điều kiện đại diện cho trường của bạn trong bất kỳ sự kiện thể thao liên trường nào của Trường Công lập Arlington, bạn:

  • phải là một học sinh trung thực bình thường của trường mà bạn đại diện.
  • phải tham dự và tham gia các lớp học.
  • phải có thành tích học tập tốt trong tất cả các khóa học.
  • phải tiến bộ một cách thỏa đáng trong tất cả các khóa học, bao gồm cả việc hoàn thành bài tập kịp thời.
  • phải nhận biết khi nào cần trợ giúp thêm và tìm kiếm sự trợ giúp càng sớm càng tốt.
  • phải nói và cư xử một cách tôn trọng.
  • phải luôn thể hiện tinh thần thể thao tốt.
  • kiêng sử dụng ma tuý, rượu và thuốc lá.
  • phải gửi cho huấn luyện viên thể trạng hoàn chỉnh trước ngày tập đầu tiên.
  • phải có đơn hoàn chỉnh nộp cho huấn luyện viên trước ngày tập đầu tiên.

Để tham gia luyện tập hoặc thi đấu, học sinh phải có ít nhất điểm C trong mỗi môn học của mình, bao gồm các môn tự chọn và Giáo dục thể chất. Những sinh viên không đáp ứng yêu cầu này sẽ gặp người quản lý của họ để lập kế hoạch các bước cần thiết để lấy lại vị thế học tập.