Trường Ngôi Sao Tím

Trường Trung Học Cơ Sở Swanson đang trong quá trình chuyển đổi để trở thành Trường “Ngôi Sao Tím”. Các trường Purple Star được Bộ Giáo dục Virginia chỉ định và phê duyệt, và cho thấy rằng trường đã thể hiện mức độ ưu tiên sẵn sàng hỗ trợ những thách thức xã hội-tình cảm mà học sinh quân đội phải đối mặt.

Hội đồng Trường Công lập Arlington đã thông qua một nghị quyết công bố sự hỗ trợ của học khu dành cho các học sinh và gia đình quân nhân. Để biết thêm thông tin về các gia đình quân nhân tại APS, vui lòng truy cập trang web này: https://www.apsva.us/military-families/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với POC của chúng tôi: Melissa J. Dyer melissa.dyerdewitt@apsva.us hoặc Paula Hughes paula.hughes@apsva.us

Karla McGhee Nhà đăng ký 703.228.5508 Karla.McGhee@apsva.us