Trường Ngôi Sao Tím

Vòng tròn Purple Star in Blue với dòng chữ trắng "Trường Ngôi sao Tím nổi bật Virginia hỗ trợ các học sinh được kết nối quân sự"

Trường trung học cơ sở Swanson đã được chỉ định là trường “Ngôi sao tím”! Các trường Purple Star được Bộ Giáo dục Virginia chỉ định và phê duyệt, và cho thấy rằng trường đã chứng minh sự sẵn sàng ưu tiên hỗ trợ những thách thức xã hội-tình cảm mà học sinh quân đội phải đối mặt.

Hội đồng Trường Công lập Arlington đã thông qua một nghị quyết công bố sự hỗ trợ của học khu dành cho các học sinh và gia đình quân nhân. Để biết thêm thông tin về các gia đình quân nhân tại APS, vui lòng truy cập trang web này: https://www.apsva.us/military-families/

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với POC của chúng tôi: Melissa J. Dyer melissa.dyerdewitt@apsva.us hoặc Paula Hughes paula.hughes@apsva.us

Rianne Connelly Nhà đăng ký 703.228.5508 rianne.connelly@apsva.us