Danh sách cung cấp 2020-2021

Chúng tôi đề nghị học sinh sử dụng các vật dụng sau để hỗ trợ việc học:

  • Tai nghe hoặc tai nghe nhét tai tương thích với iPad
  • bút cảm ứng tương thích iPad
  • Túi đựng bút chì / bút chì
  • 7 vở bài tập cấu tạo đơn
  • 7 cặp hai túi
  • Bút chì màu và / hoặc bút dạ
  • Sau đó ghi chú
  • Giấy rời