Mongolia

Mongolia

  • Хэрэв та болон танай гэр бүлд гэр оронгүй болох асуудал тулгараад байгаа бол Барбара Заг, Орон гэргүй, асрамжийн газрын харилцаа холбоо, / эсвэл Захиргааны туслах Сайр Молина нартай холбоо бариарай. https://www.apsva.us/student-services/homeless/
  • Гэрийн заавар: Арлингтон дүүрэгт оршин суудаг хүүхдээ гэртээ сургах хүсэлтэй эцэг эх / асран хамгаалагч нар сургуулийнхаа ирцийн оронд хүүхдүүддээ гэрийн заавар зөвлөгөө өгөх хүсэлтэй байгаагаа ахлагчид мэдэгдэх үүрэгтэй. Гэрийн зааварчилгааны талаар мэдээлэл авахыг хүсвэл:https://www.apsva.us/home-instruction/resources/