Том зурах

STAR зурагүсгүүд дээр ажиллажтом сугалаа

Свансоны Дунд сургуулийн ART STAR (homeroom) -ийг зохион байгуулав  “Том зурах”26-р сарын 7-ны долоо хоногт STAR дээр. STAR бүр оюутнуудад ямар ч төрлийн зургийн материалыг ашиглан зураг зурах, хуурах, чимэглэх цагаан толгойн дугтуйг хүлээн авав. Оюутнууд өдөр бүр 50: 8-10: XNUMX цагийн хооронд зураг зурав. Долоо хоногийн сүүлээр ART STAR бүх захидлыг цуглуулах болно. Дараа нь ART STAR нь үсгүүдийг нэгтгэж, хавтаслаж, Суонсоны коридорт байрлуулах хэллэгүүдийг бүтээв.

“Том сугалаа” Хорин зургаан улсыг хамарсан дэлхийн хамгийн том зургийн наадам бөгөөд 414,000 гаруй зохион байгуулагчдын 1800 гаруй арга хэмжээнд 1000 хүн оролцжээ. Том зурах 2015 оны 1-р сарын 31-ээс XNUMX-ний хооронд явагдсан. Сэдэв бол зураг бүр түүх өгүүлдэг.