Зуны математикийн багц

Зуны математикийн багцууд бэлэн боллоо! Оюутнууд 2021-2022 онд дөнгөж ДҮҮССЭН хичээлийнхээ агуулгатай холбоотой ур чадвараа хадгалахын тулд нэг дор биш зуны турш зуны математикийн багц дээр ажиллахыг зөвлөж байна. Хариултын түлхүүрүүд ихэнх багцын сүүлийн хуудас(ууд) дээр байгаа гэдгийг анхаарна уу. Энд холбоос байна:  Зуны тойм - Арлингтон улсын сургуулиуд