Дунд сургуулийн мэдээллийн шөнийн танилцуулга

Дунд сургуулийн мэдээллийн үдшийн бүх илтгэлийг үзэхийн тулд доорхи линкүүд дээр дарна уу!

Өсөн нэмэгдэж буй 6-р анги

Өсөн нэмэгдэж буй 6-р ангийн бичлэгийн танилцуулга

Өсөн нэмэгдэж буй 6-р ангийн слайд - Англи хэл

Өсөн нэмэгдэж буй 6-р ангийн слайдууд - Испани хэл

6-р ангийн асуулт хариулт

Өсөн нэмэгдэж буй 7-р анги

Өсөн нэмэгдэж буй 7-р ангийн бичлэгийн танилцуулга

Өсөн нэмэгдэж буй 7-р ангийн слайд - Англи хэл

Өсөн нэмэгдэж буй 7-р ангийн слайдууд - Испани хэл

Өсөн нэмэгдэж буй 8-р анги

Өсөн нэмэгдэж буй 8-р ангийн бичлэгийн танилцуулга

Өсөн нэмэгдэж буй 8-р ангийн слайд - Англи хэл

Өсөн нэмэгдэж буй 8-р ангийн слайдууд - Испани хэл

Өсөн нэмэгдэж буй 6-8-р ангийн Испанийн танилцуулга

Өсөн нэмэгдэж буй 6-8-р ангийн Испанийн танилцуулга

Авьяаслаг үйлчилгээ

Аудио бүхий авъяаслаг үйлчилгээний танилцуулга

Авьяаслаг үйлчилгээний слайдууд - Англи хэл

Авьяаслаг үйлчилгээний слайдууд - Испани хэл

Математик

Математикийн танилцуулга аудио

Математикийн слайдууд - Англи хэл

Математикийн слайдууд - Испани хэл

Боловсролын тусгай үйлчилгээ

SPED үйлчилгээний танилцуулга

SPED үйлчилгээ слайдууд - Англи хэл

SPED үйлчилгээ слайдууд - Испани хэл

Унших ба дэлхийн хэл - 6-р анги

Уншихуй ба дэлхийн хэл 6-р ангийн танилцуулга

Дэлхийн хэлийг унших 6-р слайд - Англи хэл

Дэлхийн хэлний 6-р слайдыг унших - Испани хэл

Дэлхийн хэлнүүд - 7, 8-р анги

Дэлхийн хэлний 7, 8-р ангийн танилцуулга

Дэлхийн хэлний 7, 8-р слайд - Англи хэл

Дэлхийн хэлний 7, 8-р слайд - Испани хэл