Мартин Лютер Кинг Jr. тэмцээн 2016

Софи Финкельштейн Jr. тэмцээний Мартин Лютер Кинг 2-р байр эзэллээ!

Биднийг түүхийн урлагийн бүтээл хийдэг