Сар: 7 сард 2022

Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын захидлуудыг ParentVUE-д авах боломжтой

Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын зөвлөмжийг ParentVue дээр авах боломжтой. Дунд сургуулийн математикийн зуучлалын талаарх дэлгэрэнгүй мэдээллийг Математикийн албанаас авна уу.