Сар: Зургадугаар сар 2022

Зуны математикийн багц

Зуны математикийн багцууд бэлэн боллоо! Оюутнууд 2021-2022 онд дөнгөж ДҮҮССЭН хичээлийнхээ агуулгатай холбоотой ур чадвараа хадгалахын тулд нэг дор биш зуны турш зуны математикийн багц дээр ажиллахыг зөвлөж байна. Хариултын түлхүүрүүд нь ихэнх […] хуудасны сүүлийн хуудсанд байгаа гэдгийг анхаарна уу.