Сар: August 2021

Үдийн хоол ба аюулгүй байдлын протокол

APS нь сургуулийн бүх өдрийн турш манай ажилтнууд болон оюутнуудын эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хангах үүрэгтэй. Бид Qualtrics скринингчийг ажилчид, оюутнуудад өглөө бүр илгээж, өдөр бүр эрүүл мэндээ шалгаж, өвчтэй байхдаа гэртээ үлдэх болно. Мөн оюутны эрүүл мэнд, аюулгүй байдлыг хамгаалах төлөвлөгөө боловсруулсан […]