Бүх оюутнуудад зориулсан синхрон сургалтын өдөр

Даваа гарагт ердийн асинхрон бус сургалтын оронд энэ даваа гарагт оюутнуудад 3-р өдрийн тасралтгүй шууд зааварчилгаа өгөх, багш нартайгаа уулзах боломжийг олгох бөгөөд XNUMX-р улирлын дүн нь тэдний сурлага, гүйцэтгэлийг илтгэнэ.

Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү Google Календарь Энэ үйл явдлыг өөртөө нэмнэ үү iCal Экспорт

Дэлгэрэнгүй

Эхлэх:

Төгсгөл: