Дадлага хийх найрал дууны хөгжмийн холбоосууд

Дуунуудыг онлайнаар татаж авах эсвэл сонсохын тулд дасгал хий.

Swanson YouTube суваг (оюутнаас сонгогдсон ба багшийг зөвшөөрсөн)

Сонсооч, найрал дууны бүрэн хувилбартай хамт дуул

2015-16

Бүгд:

Эрэгтэй найрал дуу:

Гурвалсан найрал дуу:

2014-15

2013-14