Боловсролын философи 

Swanson дунд сургуулийн эрүүл мэнд, биеийн тамирын боловсролАрлингтон Каунтигийн нийтийн сургуулийн эрүүл мэнд, биеийн тамирын тэнхим нь эрүүл мэндийг дэмжих, нийгмийн зохистой чадварыг хөгжүүлэх, боловсролын орчинд болон гадуур бие бялдрын чийрэгжүүлэлтийг дэмжих үйл ажиллагаанд оролцож, сурагчдыг эрүүл мэндийн амьдралын насан туршийн боловсрол эзэмшигч болгон төлөвшүүлэхэд чиглэгддэг.

Swanson биеийн тамирын сургуулийн оюутнууд дараахь зүйлийг хийхээр төлөвлөж байна.

  • KIND
  • Аюулгүй байдал
  • БОДИТ
  • Хариулах
  • ХҮНДЭТГЭЛТЭЙ
  • Бэлтгэж байна
  • БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ БОЛОМЖТОЙ!